ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

1.จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร      วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 12 เมษายน 2555

2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก         วันที่ 25 เมษายน 2555

3.สอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี    วันที่ 3 พฤษภาคม 2555

4.สอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี (4 ปีเทียบโอน)      วันที่ 3 พฤษภาคม 2555

5.ประกาศผลการคัดเลือก              วันที่ 11 พฤษภาคม 2555

6.รายงานตัว               วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 วันที่ : 9 พ.ย. 2554
ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อ่าน : 2081