ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเภทคัดเลือก(ดนตรี เรียนดี กิจกรรมดี และกีฬาดี)

1.ประชุมกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย            วันที่ 12 กันยายน 2554

2.ประชุมผู้บริหาร อาจารย์แนะแนว นักเรียนจากวิทยาลัย โรงเรียนต่างๆ ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม   วันที่ 18 พฤศจิกายน 2554

3.รับสมัคร ณ วิทยาลัย / โรงเรียนที่นักเรียนสังกัด      วันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 - 16 ธันวาคม 2554

4.ตัวแทนผู้บริหารของวิทยาลัย / โรงเรียนรวบรวมใบสมัครและเงินค่าสมัครสอบส่งที่สำนักส่งเสริมวิชาการ    วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2554

5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ / ห้องสอบ    วันที่ 23 ธันวาคม 2554

6.สอบสัมภาษณ์ / ทดสอบต่างๆ (เรียนดี)    วันที่ 13 มกราคม 2555

7.สอบสัมภาษณ์ / ทดสอบต่างๆ (กิจกรรมดี กีฬาดี คนดี)

8.ประกาศผลการคัดเลือก (ป้ายประกาศหน้ามหาวิทยาลัย Internet )    วันที่ 21 มกราคม 2555

9.รายงานตัว                    วันที่ 28 มกราคม 2555วันที่ : 9 พ.ย. 2554
ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อ่าน : 1016